Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie powiatu zawierciańskiego

STAN BEZPIECZEŃSTWA

na drogach powiatu zawierciańskiego w latach 2017-2018

L.p.

Miesiąc

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1

Styczeń

5 7 1 0 4 7 94 109

2

Luty

6 3 1 0 7 6 66 100

3

Marzec

3 8 0 1 4 8 101 100

4

Kwiecień

8 3 1 0 8 3 104 112

5

Maj

12 5 1 0 16 6 113 140

6

Czerwiec

10 8 0 0 13 14 100 111

7

Lipiec

11 7 4 0 15 9 99 106

8

Sierpień

14 7 0 1 16 6 97 109

9

Wrzesień

10 5 0 2 19 5 106 113

10

Październik

10 5 2 0 9 6 119 123

11

Listopad

6 8 0 3 7 7 101 96

12

Grudzień

10 5 2 2 7 5 67 102
  razem/suma    105 71 12 9 125 82 1167 1321