Kontrolowali i rozdawali odblaski - 2018-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2018-rok pieszego

Kontrolowali i rozdawali odblaski

Policjanci z wydziału ruchu drogowego zawierciańskiej komendy włączyli się wczoraj w Ogólnopolski Dzień Odblasków. Podczas akcji zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. W godzinach popołudniowych i wieczornych mundurowi rozdawali odblaskowe opaski i tłumaczyli, jak ważne jest ich noszenie.

Jesień to pora roku, kiedy spotykamy się ze szczególnymi zagrożeniami w ruchu drogowym. Zła widoczność, szybko zapadający zmrok, opady deszczu czy mgły to czynniki wymagające od kierowców i pieszych szczególnej koncentracji. Aby ograniczyć ilość zdarzeń z udziałem niechronionych użytkowników dróg policjanci przeprowadzili wczoraj działania kontrolne, w czasie których zachęcali pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych miejscach.

Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.