W trosce o bezpieczeństwo pieszych - 2018-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2018-rok pieszego

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Dzisiaj w godzinach 6.00 – 22.00 zawierciańscy policjanci prowadzą akcję pn. „Bezpieczny pieszy”. Podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też kontrolują zachowanie samych pieszych.

Działania policyjne „Bezpieczny pieszy” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Powtarzane cyklicznie akcje są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.


Przypominamy i ostrzegamy !!
Nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi oraz nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię – to najczęstsze przyczyny potrąceń. Niestety, nie każdy pamięta, że zbliżając się do przejścia, należy zwiększyć swoją czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu. Przypominamy, że pieszy w zderzeniu z samochodem ma małe szanse na wyjście z tego cało.