Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych - 2018-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2018-rok pieszego

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

W minionym roku na drogach powiatu zawierciańskiego doszło do 22 wypadków z udziałem pieszych. Ich przyczyna to nieostrożność zarówno kierowców, jak i pieszych. Wpływ na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ma także właściwe oznakowanie i oświetlenie przejść dla pieszych. Dotychczasowe policyjne akcje pn. „Kontrola drogowa pieszy” będą nadal powtarzane a sprawcy ujawnionych wykroczeń nie unikną konsekwencji. W trosce o bezpieczeństwo na drogach prosimy mieszkańców o zgłaszanie niebezpiecznych miejsc, w tym przejść dla pieszych. Czekamy także na propozycje ich usprawnień.

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych zależy w dużej mierze od kierowców, którzy dojeżdżając do takiego miejsca powinni zachować szczególną ostrożność. Zawierciańscy policjanci bardzo stanowczo reagują na wszelkie wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych. W ubiegłym roku nałożyli na kierowców łamiących przepisy ponad 400 mandatów i zatrzymali  10 praw jazdy. Najczęściej za parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, za nie ustąpienie pierwszeństwa oraz za szczególnie niebezpieczne wykroczenia polegające na wyprzedzaniu pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych jak również omijaniu pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem.

Największe znaczenie dla bezpieczeństwa na pasach ma jednak zachowanie samych pieszych. To właśnie piesi bardzo często wchodzą na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem. Nie sprawdzają, czy można bezpiecznie przejść, przebiegają przez jezdnię lub są zaabsorbowani rozmową telefoniczną. Na terenie powiatu zawierciańskiego w ubiegłym roku policjanci wystawili pieszym za takie zachowanie pond 700 mandatów karnych. Piesi powinni też bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo zachowując ostrożność i  korzystając z elementów odblaskowych również w terenie zabudowanym.
Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa pieszych  jest też prawidłowa infrastruktura drogowa. Właściwe oznakowanie i oświetlenie przejść. Skierowanie mocniejszego strumienia światła bezpośrednio na przejście powinno sprawić, że pieszy całe przejście będzie widoczne z daleka. Kontrole przeprowadzone przez policjantów ruchu drogowego niejednokrotnie wykazują, że oświetlenie niektórych przejść dla pieszych jest niesprawne lub zasłonięte konarami drzew.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wskazywanie miejsc zagrożonych, w tym niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz o przekazywanie wszelkich propozycji usprawnień.
Zachęcamy do przekazywania takich informacji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna na każdej policyjnej stronie internetowej. Za jej pomocą każdy może wskazać zagrożone miejsce, opisać je a nawet dołączyć zdjęcie. Uzyskane informacje po przeanalizowaniu zostaną przekazane do właściwych zarządców dróg.