Odblaski dla uczniów - 2014-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2014-rok pieszego

Odblaski dla uczniów

Data publikacji 15.01.2014

Zawierciańscy policjanci przed feriami przypominali najmłodszym o bezpiecznym zachowaniu podczas wypoczynku. Mundurowi zachęcali również uczniów do noszenia elementów odblaskowych.

W dniu 13 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu odbyło się spotkanie uczniów szkoły z funkcjonariuszami Policji z Wydziału Ruchu Drogowego asp.szt. Mirosławem Marczykiem i st.sierż. M. Zimnikiem oraz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. Rafałem Gocem z Komendy powiatowej Policji w Zawierciu. Tematem spotkania było omówienie i przypomnienie bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych jak również uwrażliwienie młodego człowieka na konieczność noszenia po zmroku elementów odblaskowych. Z uwagi na fakt, iż w tym roku wchodzą w życie przepisy ustawy mówiące o obowiązkowym noszeniu elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym, wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni właśnie w takie elementy odblaskowe. Ich fundatorem było Starostwo Powiatowe w Zawierciu, oraz Powszechny Zakład ubezpieczeń oddział w Zawierciu.

„Takie zajęcia uczniów z udziałem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb państwowych, są nieocenionym dopełnieniem edukacji do bezpieczeństwa i szeroko pojętej profilaktyki oraz wychowania” - twierdzą zgodnie dyrekcja szkoły i nauczyciele - organizatorzy wielu takich spotkań i inicjatyw na terenie „Grzegorzewskiej”.