Adresy instytucji pomocowych - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Adresy instytucji pomocowych

Adresy instytucji pomocowych

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
    ul. Daszyńskiego 4, 

    www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

 • tel. 32 67 107 48 do 50,  
 • fax: 32 67 107 48
 • e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

    ul. Piłsudskiego 47, 

    http://www.mopszawiercie.p

 • tel.:  32 67 221 34
 • tel.:  32 67 277 01
 • fax.: 32 67 221 34
 • e-mail: mops@mopszawiercie.pl

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

      ul. Krzywa 3

      www.mopszawiercie.pl/kategorie/sds

 • tel.  32 67 000 10
 • fax: 32 67 000 10
 • e-mail: sdszawiercie@neostrada.pl

 

4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

      ul. Piłsudskiego 47,  

      www.mopszawiercie.pl/kategorie/ddps

 • tel.: 32 67 27701, 
 • tel.: 32 67 221 34
 • fax: 32 67 27701

 

5. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

      ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48

      www.mopszawiercie.pl/kategorie/owdir

 • tel/fax. 32 67 080 70
 • e-mail: owdir.zawiercie@neostrada.pl

 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu
     ul. Parkowa 2

     www.poradniapsychped.webpark.pl       

 •  tel/fax. 32 67 223 83
 •  e-mail: poradniapsychped@wp.pl

 

7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej

     ul. Żarecka 24,  

     www.domdzieckagw.private.pl      

 •  tel. 34 31 562 58   
 •  fax: 34 31 530 33
 •  e-mail: osrodekgw@poczta.onet.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 34 31 562 58  

www.osrodekgorawlodowska.pl

 

8. Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”Przystań”
     ul. Powstańców Śląskich 6

     www.przystan.rzsa.pl/

 •  tel. 32 67 221 75
 •  e-mail: klubprzystan1@vp.pl

 

9. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

      Schronisko dla Bezdomnych w Zawierciu – Żerkowicach
      ul. Jurajska 121,   

      www.chsd.pl

 • tel. 32 67 160 45,    781619860
 • tel. 32 67 160 46
 • e-mail: chsd@o2.pl

 

10. Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu
      Zawiercie ul. Daszyńskiego 4,  

      http://bip.ouow.zawiercie.powiat.finn.pl

 •  tel/fax. 32 67 219 32
 •  e-mail: ouow@interia.pl

 

11. Ośrodek Mediacji w Zawierciu
    ul. Pastewna 6,  

www.mediator.org.pl

 • tel. 34  670 31 40,
 • tel. kom.: 502 508 121
 • tel.: 34 315 51 71
 • e-mail: pcmzawiercie@mediator.org.pl

 

12. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
    ul. Siekiewicza 4

www.macierz.pl

 • tel. kom.: 791 667 366
 • infolinia: 792 644 266
 • e-mail: zawiercie@macierz.pl

 

13. Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny ds. Narkomanii

    ul. Piłsudskiego 47  

    tel. 32 67 221 34     32 672 77 01

    fax:  32 672 77 01

 

14. PCK Zawiercie
      ul. Piłsudskiego 77,   tel. 032 67-226-13,  032 67-219-52

 

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
      - PUNKT POMOCY RODZINIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Zawiercie
       ul. Powstańców Śląskich 6,   tel. 032 67-221-75

 

16. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu
       ul. Polska 14B,   tel. 032 67-135-57

 

17. Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
       ul. Piastowska 1,   tel. 032 67-228-82

 

18. ,,Dom Nadzieji" w Łazach pow. Zawierciański
       ul.Brzozowa 19,   tel. 0-32 67 17 506  - przyjmuje kobiety z przemocy z dziećmi i bezdomne. Hotel jest czynny całodobowo, osoby mają możliwość poradnictwa prawnego, otrzymują wsparcie pedagoga i psychologa.


   Zawiercie, ul. Sienkiewicza 4

   Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

   tel. 791 667 366

   e-mail: zawiercie@macierz.pl


 

Ogólnopolskie  Pogotowie  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska Linia”

 http://www.niebieskalinia.pl/