Adresy instytucji pomocowych - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Adresy instytucji pomocowych

Adresy instytucji pomocowych

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
  ul. Daszyńskiego 4,
  www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
  tel. 32 67 107 48 do 50
  fax: 32 67 107 48
  e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
  ul. Piłsudskiego 47,
  http://www.mopszawiercie.pl
  tel.:  32 67 221 34, 32 67 277 01
  fax.: 32 67 221 34
  e-mail: mops@mopszawiercie.pl
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Krzywa 3,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/sds
  tel.  32 67 000 10
  fax: 32 67 000 10
  e-mail: sdszawiercie@neostrada.pl
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/ddps
  tel.: 32 67 277 01, 32 67 221 34
  fax: 32 67 277 01
 5. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/owdir
  tel/fax. 32 67 080 70
  e-mail: owdir.zawiercie@neostrada.pl
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu
  ul. Parkowa 2,
  www.poradniapsychped.webpark.pl
  tel/fax. 32 67 223 83
  e-mail: poradniapsychped@wp.pl
 7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
  ul. Żarecka 24,
  www.domdzieckagw.private.pl
  tel. 34 31 562 58
  fax: 34 31 530 33
  e-mail: osrodekgw@poczta.onet.pl
 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  tel. 34 31 562 58
  www.osrodekgorawlodowska.pl
 9. Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”Przystań”
  ul. Powstańców Śląskich 6,
  www.przystan.rzsa.pl/ 
  tel. 32 67 221 75
  e-mail: klubprzystan1@vp.pl
 10. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach
  Schronisko dla Bezdomnych w Zawierciu – Żerkowicach

  ul. Jurajska 121,
  www.chsd.pl
  tel. 32 67 160 45, 32 67 160 46
  tel. kom. 781 619 860
  e-mail: chsd@o2.pl
 11. Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu
  Zawiercie ul. Daszyńskiego 4,
  http://bip.ouow.zawiercie.powiat.finn.pl
  tel/fax. 32 67 219 32
  e-mail: ouow@interia.pl
 12. Ośrodek Mediacji w Zawierciu
  ul. Pastewna 6,
  www.mediator.org.pl
  tel. 34  670 31 40, 34 315 51 71
  tel. kom. 502 508 121
  e-mail: pcmzawiercie@mediator.org.pl
 13. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  ul. Siekiewicza 4,
  www.macierz.pl
  tel. kom. 791 667 366
  infolinia: 792 644 266
  e-mail: zawiercie@macierz.pl
 14. Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny ds. Narkomanii
  ul. Piłsudskiego 47,
  tel. 32 67 221 34 , 32 672 77 01
  fax:  32 672 77 01
 15. PCK Zawiercie
  ul. Piłsudskiego 77,
  tel. 32 67 226 13,  032 67 219 52
 16. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
  PUNKT POMOCY RODZINIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Zawiercie
  ul. Powstańców Śląskich 6,
  tel. 32 67 221 75
 17. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu
  ul. Polska 14B,
  tel. 32 67 135 57
 18. Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
  ul. Piastowska 1,
  tel. 32 67 228 82
 19. ,,Dom Nadzieji" w Łazach pow. Zawierciański
  ul.Brzozowa 19,
  tel. 32 67 17 506 - przyjmuje kobiety z przemocy z dziećmi i bezdomne. Hotel jest czynny całodobowo, osoby mają możliwość poradnictwa prawnego, otrzymują wsparcie pedagoga i psychologa.

   Zawiercie, ul. Sienkiewicza 4

   Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

   tel. kom. 791 667 366

   e-mail: zawiercie@macierz.pl


 

Ogólnopolskie  Pogotowie  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska Linia”

 http://www.niebieskalinia.pl/